Περιγραφή Έργου

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την κατασκευή νέων κτισμάτων εξολοκλήρου (εκσκαφή, θεμελίωση, τοιχοποιίες, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, επιχρίσματα, κουφώματα, δάπεδα, κουζίνα, είδη υγιεινής, ελαιοχρωματισμοί, περιβάλλοντας χώρος)