Περιγραφή Έργου

Εργασίες που πραγματοποιήθηκαν:

  • Ανακαίνιση λουτρού
  • Δάπεδα
  • Κουζίνα
  • Γυψοσανίδα οροφής
  • Εσωτερική διαρρύθμιση με υαλότουβλο
  • Σύστημα θέρμανσης