Περιγραφή Έργου

Εργασίες που πραγματοποιήθηκαν:

  • Ενδοδαπέδια θέρμανση
  • Δάπεδα
  • Κουφώματα
  • Εγκατάσταση ενεργειακό τζάκι
  • Πλήρης ανακαίνιση λουτρών
  • Πλήρης ανακαίνιση κουζίνας
  • Εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης, αντλία θερμότητας
  • Ελαιοχρωματισμοί