Περιγραφή Έργου

Εργασίες που πραγματοποιήθηκαν:

  • Δάπεδα
  • Εγκατάσταση ενεργειακό τζάκι
  • Πλήρης ανακαίνιση λουτρών
  • Πλήρης ανακαίνιση κουζίνας
  • Ελαιοχρωματισμοί