Περιγραφή Έργου

Εργασίες που πραγματοποιήθηκαν:

  • Δάπεδα
  • Ψευδοροφή
  • Κουφώματα
  • Πλήρης ανακαίνιση λουτρών
  • Πλήρης ανακαίνιση κουζίνας